inpink logo


  Sketch Show Sendet qe fillojne me 'p'

  1:16
  автор | дата 10.10.2011
  • 46129
  • 71
  • 5
  Проголосовало пользователей: 76
  Join "SKETCH SHOW" Albania on Facebook and get updated: http://www.facebook.com/Sketchalshow The official "Sketch Show" pages online: Web: http://www.tring.tv/sketch-show/ Youtube: http://www.youtube.com/TringDigitalTV Facebook: http://www.facebook.com/sketchalshow Sketch është një format humori i "Avalon Production" i cili është realizuar me sukses në Britani, ShBA, Itali, Gjermani, Francë etj. Tashmë vjen në versionin shqiptar nga ekipi i suksesshëm i Apartamentit më të famshëm në Shqipëri, 2XL. Sketch Show është një program me kohëzgjatje 90-110 min në të cilin integrohen disa forma humori. Boshti i shfaqjes është një skenë gjigande në të cilën realizohen skeçe që kanë të bëjnë me aktualitetin dhe ku njëkohësisht ruhet interaktiviteti dhe komunikimi me publikun. Të gjithë aktorët janë prezantues në forma të ndryshme të programit. Një tjetër element i rëndësishëm janë të ftuarit surprizë në shfaqje që do shfaqin aftësitë e tyre në aktrim duke ndërvepruar me aktoret. Pjesa 2 - Janë sketche të xhiruara në terren të cilat prekin të gjithë problematikën e shoqërisë shqiptare. Ato janë të shkurtra dhe dinamike duke i dhënë ritëm shfaqjes. Pjesa 3 - Është një pjesë e shfaqjes mjaft interesante pasi ka të bëjë me të kaluarën shqiptare. Brenda "Sketch Show" do zhvillohet një mini serial i cili do merret me Shqipërinë në vitet e shkuara duke u zhvendosur në periudha historike të ndryshme dhe duke i kthyer në situata humori. Pjesa 4- "Sketch-in e bën ti" Për ta bërë programin sa më shume interaktiv dhe të prekshëm kemi vendosur që ndodhitë apo situatat me humor në të cilat janë gjendur njerëzit e thjeshte t'i kthejmë në sketche të xhiruara. Kjo rubrikë funksionon me vox-pop e në terren ku njerëzit pyetën mbi ndodhitë e tyre dhe më pas rrëfim realizohet nga trupa e spektaklit. Këto janë katër elementet baze mbi të cilin do realizohet ky spektakël. Është një risi në ekranet shqiptare përsa i përket zhanrit të humorit dhe që sigurisht një format elastik që do tërheqë një audiencë maksimale pasi ka një eksperiencë të suksesshme në shumë shtete. Sketch humor is a form of "Avalon Production" which was successfully implemented in the UK, USA, Italy, Germany, France etc.. Now comes the Albanian version of the successful team of the most famous apartment in Albania, 2XL. Sketch Show is a program with a duration of 90-110 min in which integrate several forms of humor. Axis display is a giant stage on which performed skits dealing with actuality and which retained both interactivity and communication with the public. All actors are different forms of presentation in the program. Another important element of surprise guests are in the show that will display their acting skills by interacting with actors. Part 2 - were filmed in the field sketch of all the problems affecting the Albanian society. They are short and dynamic pace giving show. Part 3 - It is a very interesting part of the show having to do with the Albanian past. Within the "Sketch Show" will develop a mini series which will deal with Albania in the past few years moving to different historical periods and turning humor in situations. Part 4 - "Sketch-in makes them" To make the program much more interactive and tangible we decided humorous events or situations in which ordinary people are found to be filmed back in the sketch. This section works with Vox-pop of the ground where people asked about the events of their story and then carried by troops of the spectacle. These are the four basic elements on which this show will be realized. It is an innovation in terms Albanian screens genre of humor and of course a flexible format that will attract a maximum audience having a successful experience in many countries.
  ЕЩЁ
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 05.12.2011
  Join "SKETCH SHOW" Albania on Facebook and get updated: http://www.facebook.com/Sketchalshow The official "Sketch Show" pages online: Web: ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 20.10.2011
  Join "SKETCH SHOW" Albania on Facebook and get updated: http://www.facebook.com/Sketchalshow The official "Sketch Show" pages online: Web: ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 06.10.2011
  Join "SKETCH SHOW" Albania on Facebook and get updated: https://www.facebook.com/Sketchalshow The official "Sketch Show" pages online: Web: ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 07.10.2011
  Join "SKETCH SHOW" Albania on Facebook and get updated: https://www.facebook.com/Sketchalshow The official "Sketch Show" pages online: Web: ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 07.10.2011
  Join "SKETCH SHOW" Albania on Facebook and get updated: https://www.facebook.com/Sketchalshow The official "Sketch Show" pages online: Web: ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 24.10.2011
  Join "SKETCH SHOW" Albania on Facebook and get updated: http://www.facebook.com/Sketchalshow The official "Sketch Show" pages online: Web: ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 10.10.2011
  Join "SKETCH SHOW" Albania on Facebook and get updated: http://www.facebook.com/Sketchalshow The official "Sketch Show" pages online: Web: ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 20.10.2011
  Join "SKETCH SHOW" Albania on Facebook and get updated: http://www.facebook.com/Sketchalshow The official "Sketch Show" pages online: Web: ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 20.10.2011
  Join "SKETCH SHOW" Albania on Facebook and get updated: http://www.facebook.com/Sketchalshow The official "Sketch Show" pages online: Web: ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 22.11.2011
  Join "SKETCH SHOW" Albania on Facebook and get updated: http://www.facebook.com/Sketchalshow The official "Sketch Show" pages online: Web: ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 10.10.2011
  Join "SKETCH SHOW" Albania on Facebook and get updated: http://www.facebook.com/Sketchalshow The official "Sketch Show" pages online: Web: ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 10.10.2011
  Join "SKETCH SHOW" Albania on Facebook and get updated: http://www.facebook.com/Sketchalshow The official "Sketch Show" pages online: Web: ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 24.10.2011
  Join "SKETCH SHOW" Albania on Facebook and get updated: http://www.facebook.com/Sketchalshow The official "Sketch Show" pages online: Web: ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 06.10.2011
  Join "SKETCH SHOW" Albania on Facebook and get updated: https://www.facebook.com/Sketchalshow The official "Sketch Show" pages online: Web: ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 07.10.2011
  Join "SKETCH SHOW" Albania on Facebook and get updated: https://www.facebook.com/Sketchalshow The official "Sketch Show" pages online: Web: ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 15.11.2011
  Join "SKETCH SHOW" Albania on Facebook and get updated: http://www.facebook.com/Sketchalshow The official "Sketch Show" pages online: Web: ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 30.09.2011
  Cdo te hene ora 21:00.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 10.10.2011
  Join "SKETCH SHOW" Albania on Facebook and get updated: http://www.facebook.com/Sketchalshow The official "Sketch Show" pages online: Web: ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 07.10.2011
  Join "SKETCH SHOW" Albania on Facebook and get updated: https://www.facebook.com/Sketchalshow The official "Sketch Show" pages online: Web: ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 06.01.2012
  Join "SKETCH SHOW" Albania on Facebook and get updated: http://www.facebook.com/Sketchalshow The official "Sketch Show" pages online: Web: ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 05.12.2011
  Join "SKETCH SHOW" Albania on Facebook and get updated: http://www.facebook.com/Sketchalshow The official "Sketch Show" pages online: Web: ...
  • СКАЧАТЬ
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 10.10.2011
  Join "SKETCH SHOW" Albania on Facebook and get updated: http://www.facebook.com/Sketchalshow The official "Sketch Show" pages online: Web: ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 08.11.2011
  Join "SKETCH SHOW" Albania on Facebook and get updated: http://www.facebook.com/Sketchalshow The official "Sketch Show" pages online: Web: ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 05.12.2011
  Join "SKETCH SHOW" Albania on Facebook and get updated: http://www.facebook.com/Sketchalshow The official "Sketch Show" pages online: Web: ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 05.12.2011
  Join "SKETCH SHOW" Albania on Facebook and get updated: http://www.facebook.com/Sketchalshow The official "Sketch Show" pages online: Web: ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 07.10.2011
  Join "SKETCH SHOW" Albania on Facebook and get updated: https://www.facebook.com/Sketchalshow The official "Sketch Show" pages online: Web: ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 10.10.2011
  Join "SKETCH SHOW" Albania on Facebook and get updated: http://www.facebook.com/Sketchalshow The official "Sketch Show" pages online: Web: ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 07.10.2011
  Join "SKETCH SHOW" Albania on Facebook and get updated: https://www.facebook.com/Sketchalshow The official "Sketch Show" pages online: Web: ...
  • СКАЧАТЬ